transport zwłok do polski

Jak wygląda procedura transportu zwłok z zagranicy do Polski?
Jeśli śmierć obywatela polskiego nastąpiła za granicą, konsul RP powiadomi rodzinę o śmierci w kraju za pośrednictwem policji lub urzędów terenowych. Jeśli śmierć nastąpiła w niejasnych okolicznościach, urzędnik konsularny będzie współdziałał z policją i prokuraturą oraz udostępni rodzinom informacji o wyniku postępowania. Aczkolwiek w niektórych przypadkach ułatwia zebranie dokumentów niezbędnych do transportu zwłok do Polski. W przypadku śmierci za granicą konieczne jest uzyskanie zgody naczelnika miejsca pochówku zwłok, na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski. Starostwa powiatowe operują w porozumieniu z inspektorami sanitarnymi. Najbliższa rodzina ma zmarłego prawo pochować zwłoki i dostarczyć powyższy wniosek. Jeśli ciało jest przewożone z zagranicy przez zakład pogrzebowy, to musi dołączyć do wniosku akceptację rodziny na powierzenie nam wszelkich procedur związanych z przewozem i pochówkiem zmarłego. Do wniosków dorzuca się akt zgonu bądź inny dokument zatwierdzający brak chorób zakaźnych. Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski poprzez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z licencjami przekazanymi przez dom pogrzebowy firma kieruje działalność powiązaną z wydawaniem aktów zgonu oraz odmiennych dokumentów potrzebnych do przewozu zwłok z zagranicy. Przy eksporcie ciała zmarłego należy uwzględnić przepisy aktualne w kraju, do którego zwłoki są przewożone. Transport skremowanych szczątków musi odbywać się w warunkach zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo sanitarno-techniczne przewozu w danym kraju. transport zwłok do polski Gdy przyczyną śmierci jest przestępstwo, na transport zwłok wymagana jest zgoda policji albo prokuratora. Zgodę taką uzyskuje dom pogrzebowy dostarczający zwłoki. Zdecydowanie znaczące jest to, że trumny przywiezione z zagranicy nie mogą być otwierane, musi być prawidłowo zamknięta. Koszt transportu ciała z zagranicy zależy od wielu elementów. Namawiamy do kontaktu. Zaprezentujemy kosztorys.

transport zwłok do polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę